Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 296 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  30
Tövbe ve Günahlardan Kurtuluş Yolları
“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün.” (Tahrim Suresi, 8) İmam-ı Gazâlî’nin en büyük eseri olan İhyâu Ulûmi’d-Din, Müslümanlar için her dönem ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuş ve bu esere büyük güven duyulmuştur. Yüzyıllar boyunca Müslümanların ellerinden düşmeyen ve kitaplıklarında baş köşede duran bu rehber nitelikli büyük eseri şimdi yepyeni bir formatla sizlere sunuyoruz. Eserin içinde yer alan konuların her biri, orijinal anlatımı asla bozulmadan, akıcı ve duru bir dil kullanılarak
52.5 TL. 75 TL.
 %  30
Medine Sevgisi
Aşıkların aşkından hisse alarak yollara düşelim, Medine’de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’i ziyaret edelim. O’nun şereflendirdiği topraklarda adım adım O’nu arayalım. O’na aşkla bağlananların hatıralarını yad edelim. O mübarek topraklarda hem gözyaşı dökelim hem anlayarak sünnetini yüreğimize nakşedelim ve O’nun huzurunda biatımızı tekrar tazeleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in şu Hadis-i Şerifi’ne nâil olalım. “Ümmetimden, Medine’ye gelerek Allah rızâsı için kabrim
35 TL. 50 TL.
 %  30
Mecâlisü’n-Nûr Tefsiri - 5 cilt
Bu çalışmada hedeflenen hususlar şunlardır: * Müslümanların hayatlarındaki yanlışları düzeltmeye yardımcı olmak. Kur’ân’ın mesajına ve küllî maksatlarına uygun tarzda şahsiyetlerini inşa etmeleri adına okuyucuların geneli için kolay ve anlaşılır şekilde hem ilmî hem de pratikte karşılığı olan bir tefekküre odaklanmak. * Kur’ân’ın, Müslüman toplumu inşa etmede takip ettiği yönteme, toplumları nasıl idare ettiğine, sorunları nasıl çözdüğüne ve toplumların kalkınması için nelere dikkat edilmesi gerektiğine ön
1225 TL. 1750 TL.
 %  30
Evlenme ve Sonuçları
Elinizdeki bu eser, Vehbe ez-Zuhaylî’nin 10 ciltlik İslâm Fıkhı Ansiklopedisi adlı çalışmasının “EVLENME VE SONUÇLARI” bölümüdür. Yazarın deyimi ile “İslâm fıkhının her bölümünü ele alacak bir fıkıh kitabı” oluşturmak üzere hazırlanan bu eser, “fikrî kanaatlerle silahlanmaya ve delille teyit edilen şer’i hükme şahsî güveni olan ve buna bedel kabul etmeyen muasır Müslümanın üslup ve ihtiyaçları ile uyum sağlamalıydı.” Merhum M. Emin Saraç yapılan bu çalışmayı şu şekilde ifade etmektedir: “Malumdur ki din v
87.5 TL. 125 TL.
 %  30
Doğru Olan Yenilmektir Bazen
Genç olmak hem kişi için hem de çevresi için zordur. Anlaşılamadığını düşünen, sürekli sorunla boğuştuğunu zanneden bir gençliğin dünyasına, ekmek kırıntıları bırakılarak çıkış yolu gösteriliyor. Klinik Psikolog Mehmet Dinç’in sevilen kitabı Gençliğe Kitabe, içeriği zenginleştirilerek tekrar basılıyor. 4. Baskısında yeni ismiyle “Doğru olan Yenilmektir Bazen” kitabı, mutluluğu sorguluyor ve gerçeğe tekabül eden bir tarif ortaya koyuyor. Elektroniğe bağımlılığın da incelendiği bu kitapta, gençliğin iradesi
51.8 TL. 74 TL.
 %  30
Kıştaki Bahar Mahmud Efendi Hazretleri
Efendi Hazretleri dünyevileşmenin vurduğu kalplere zühd, vera, isar bereketiyle dokundu. Allah (c.c.) ve Resul (s.a.v.) buyruğuyla kalpleri tezkiye etti. İslam’a karşı yürütülen çok cepheli saldırının tam karşısında durdu. Aksiyon adamıydı. Reaksiyona meyletmedi. Mücadele tarzını karşı tarafın stratejilerine ya da tuzaklarına göre değil, imanına göre belirledi. Küfür cephesi ne yaparsa yapsın O hep Müslümanca konuştu, Müslümanca yaşadı. Madden ve manen yıkılan milleti, İslam’a sarılarak ayağa kalkmaya çağır
39.2 TL. 56 TL.
 %  30
İslamî Düşüncenin Özellik ve Esasları (2 Cilt)
İslâm düşüncesi bütün kavramlarını ve esaslarını zamanla değişmeyen Kur’an ayetlerinden almak ve tarihî olayların ortaya çıkardığı zıtlıkların karmaşık ortamından uzak durmak zorundadır. Dolayısıyla İslâm düşüncesinin temellerini ve özelliklerini araştırırken takip edeceğimiz metot da doğrudan doğruya Kur’an’dan ilham almaktır. Elbette bu, uzun süre Kur’an’ın gölgesinde yaşamakla mümkündür. Kur’an-ı Kerim’den ilham alırken izleyeceğimiz yöntem, ne mantık çıkarımlarını ne de varsayımları dikkate almamaktır.
140 TL. 200 TL.
 %  30
Müslüman Hanımlara
Ümmet, ahlaki bir buhran ve sosyal bir çözülme içerisindedir. Bu, hayatın bütün alanlarında kendini göstermeye başlamıştır: Evde, pazarda, iş yerinde, ticarethanede, bütün çevre ve meydanlarda… Ve bu hal eğer böyle devam ederse, bizi akıbetlerin en berbatına ve neticelerin en alçağına götürecektir. Ümmeti ıslah etmenin birinci yolu aileyi ıslah etmekten geçer. Aileyi ıslah etmenin birinci yolu ise genç kızları ıslah etmekten geçer. Çünkü dünyanın öğretmeni, kadındır. O sağ eliyle beşiği sallarken, sol eliyl
36.4 TL. 52 TL.
 %  30
SUFFA MECLİSLERİ SÜNNET BİLİNCİ DERSLERİ
Sünnet; Müslümanca düşünmek ve Müslümanca yaşamaktır. İster farkına varalım ister varmayalım ister bu hakikati işitelim ister inatla duymamaya çalışalım; özelde Ümmet-i Muhammed’i (sas) genelde tüm insanlığı her türlü azaptan kurtaracak yol “Sünnet ve Mağfiret”tir. Bundan dolayı artık iyice anlayalım ki: Sünnet ile ayağa kalkacağız. Sünnet ile insanlığı ayağa kaldıracağız. Sünnet ile daralan ufuklarımızı genişleteceğiz. Sünnet ile kaybolan umutlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Sünnet ile insanlığa şahit ümmet
84 TL. 120 TL.
 %  30
Riyazüs Salihin Tercümesi 2 Cilt (Nureddin Yıldız İzahlı)
İmam Nevevî, Riyazu’s Sâlihîn’in ön sözünde, “Sorumlu Müslüman, gelecek için hazırlık yapmalı, tenbih ettiğim hususlara özen göstermelidir. Bu hususta kişinin tutacağı en doğru yol ve en sağlam güzergâh, öncekilerin ve sonra geleceklerin efendisi, geçmiş ve gelecek kulların en kıymetlisi Peygamberimizden (s.a.) bize gelen sahih Hadis-i Şerifler ile edeplenme yoludur.” der ve yazacağı kitabın anlam ve içeriğinden şu şekilde bahseder: “Sahih hadislerden derleme yaparak özet bir kitap yazmayı uygun gördüm. Ya
350 TL. 500 TL.
 %  30
Genç Dava Adamlarına
Genç dava adamı; bir mücadele adamıdır. Şeytana, nefsine ve emperyalizme karşı sürekli bir mücadele içindedir. O, bir özgürlük savaşçısıdır. Kula kulluktan, nefse kölelikten, malın, makamın, servetin ve şehvetin prangalarından kurtuluş için sürekli bir savaş halindedir. O, Siyonizm'e başkaldırmayı, emperyalizme direnmeyi, faize ve sömürüye karşı mücadele etmeyi, haksızlık ve adaletsizliklere karşı sesini yükseltmeyi ve bozuk düzene karşı mücadeleye etmeyi de en büyük ibadet yani cihad olarak görür. O, bu yo
39.2 TL. 56 TL.
 %  30
Namaz 2 cilt
Hz. Peygamberin (s.a.) Namaz Kılma Şekli Elinizdeki bu eser, Vehbe ez-Zuhaylî’nin 10 ciltlik İslâm Fıkhı Ansiklopedisi adlı çalışmasının “NAMAZ” bölümüdür. Yazarın deyimi ile “İslâm fıkhının her bölümünü ele alacak bir fıkıh kitabı” oluşturmak üzere hazırlanan bu eser, “fikrî kanaatlerle silahlanmaya ve delille teyit edilen şer’i hükme şahsî güveni olan ve buna bedel kabul etmeyen muasır Müslümanın üslup ve ihtiyaçları ile uyum sağlamalıydı.” Merhum M. Emin Saraç yapılan bu çalışmayı şu şekilde ifade etmekt
122.5 TL. 175 TL.
 %  35
Kuran Surelerinin Hedef ve Gayeleri
Bu çalışma Kur’an-ı Kerim ayetlerinin harfi bir tefsiri değildir. Surelerin hedef ve maksatları üzerine tutulan bir ışık, kapsadı bazı hüküm ve edepleri ortaya koyan bir kılavuz niteliğinde olup Kur’an'a gönül veren, onu araştıran, ezberlemeye ve anlamaya çalışanların istifade edeceği bir eserdir. Çünkü bu kitabı okumak onların görevlerini kolaylaştıracaktır. Bir surenin tarifini okuyan, sonra da onu ezberlemeye ve anlamaya çalışan kimse manasını daha çok idrak edecek ,ayetlerin arasına sinen genel ruhu dah
130 TL. 200 TL.
 %  35
Mescid-i Aksa Rehberi
İslam'ın üç mübarek mescidinden biri ve Müslüman dünyasının yıllardır değişmeyen gündem başlığı... Kudüs, din ve tarih sahnesindeki sarsılmaz konumuna ek olarak yıllardan beri kanayan bir yara, bir imtihan, bir kararlılık testi aynı zamanda. Slogan ve retoriğe doymuş Kudüs bilincimiz bir taraftan bilincin takviyesine, diğer yandan da bilgiyle desteklenmeye her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor. Çünkü bilme isteğinin arka çıkmadığı bir bilinç ve sevginin kök salamayıp dayanıklı olmayacağını biliyoruz. El
97.5 TL. 150 TL.
 %  25
DUA (Evrâd-ı Şerîfe) Büyük Boy - Arapça+Türkçe - TURKUAZ (Genişletilmiş yeni baskı)
DUA (Büyük Boy, Arapça-Türkçe) Genişletilmiş içerik, sağlam ve şık cilt, Gözü yormayan ve parlamayan özel kağıt, Günlük duaları rahat bulmak için fihrist kesimi… AYET VE HADİSLERDEN DUA OKUMALARI Dua kitabı, Kur'ân-ı Kerîm'in bazı sûre ve ayetleri ile Peygamber Efendimiz'in (sas) yaptığı dualardan oluşmuştur. Peygamber Efendimiz'in mübarek dilinden dökülen dua metinleri alınırken, meşhur bazı dua ve hadisler hariç, kaynak olarak Kütüb-i Sitte'den birinde geçmesi esas alınmıştır. Her gün okunacak bölümü mü
172.5 TL. 230 TL.
 %  25
DUA (Evrâd-ı Şerîfe) Büyük Boy - Arapça+Türkçe - LİLA (Genişletilmiş yeni baskı)
DUA (Büyük Boy, Arapça-Türkçe) Genişletilmiş içerik, sağlam ve şık cilt, Gözü yormayan ve parlamayan özel kağıt, Günlük duaları rahat bulmak için fihrist kesimi… AYET VE HADİSLERDEN DUA OKUMALARI Dua kitabı, Kur'ân-ı Kerîm'in bazı sûre ve ayetleri ile Peygamber Efendimiz'in (sas) yaptığı dualardan oluşmuştur. Peygamber Efendimiz'in mübarek dilinden dökülen dua metinleri alınırken, meşhur bazı dua ve hadisler hariç, kaynak olarak Kütüb-i Sitte'den birinde geçmesi esas alınmıştır. Her gün okunacak bölümü mü
172.5 TL. 230 TL.
 %  25
DUA (Evrâd-ı Şerîfe) Büyük Boy - Arapça+Türkçe - YEŞİL (Genişletilmiş yeni baskı)
DUA (Büyük Boy, Arapça-Türkçe) Genişletilmiş içerik, sağlam ve şık cilt, Gözü yormayan ve parlamayan özel kağıt, Günlük duaları rahat bulmak için fihrist kesimi… AYET VE HADİSLERDEN DUA OKUMALARI Dua kitabı, Kur'ân-ı Kerîm'in bazı sûre ve ayetleri ile Peygamber Efendimiz'in (sas) yaptığı dualardan oluşmuştur. Peygamber Efendimiz'in mübarek dilinden dökülen dua metinleri alınırken, meşhur bazı dua ve hadisler hariç, kaynak olarak Kütüb-i Sitte'den birinde geçmesi esas alınmıştır. Her gün okunacak bölümü mü
172.5 TL. 230 TL.
 %  25
DUA (Evrâd-ı Şerîfe) Büyük Boy - Arapça+Türkçe - LACİVERT (Genişletilmiş yeni baskı)
DUA (Büyük Boy, Arapça-Türkçe) Genişletilmiş içerik, sağlam ve şık cilt, Gözü yormayan ve parlamayan özel kağıt, Günlük duaları rahat bulmak için fihrist kesimi… AYET VE HADİSLERDEN DUA OKUMALARI Dua kitabı, Kur'ân-ı Kerîm'in bazı sûre ve ayetleri ile Peygamber Efendimiz'in (sas) yaptığı dualardan oluşmuştur. Peygamber Efendimiz'in mübarek dilinden dökülen dua metinleri alınırken, meşhur bazı dua ve hadisler hariç, kaynak olarak Kütüb-i Sitte'den birinde geçmesi esas alınmıştır. Her gün okunacak bölümü mü
172.5 TL. 230 TL.
 %  35
Mukaddes Kabir
Allah Resûlü'nün Medine'deki mübarek mezarının çevresi ve nitelikleri hakkında bilinenleri bir araya getiren bu eser, Hz. Peygamber'in son anları, defnedilişi ve kabrin yüzyıllar boyunca ne durumda olduğunu kaynaklar eşliğinde anlatıyor. Kabir ziyareti ve kabr-i şerifi ziyaret adabıyla ilgili hükümlerin de kısaca sunulduğu kitap, siyeri anlatım tarzıyla da dikkat çekiyor.
26 TL. 40 TL.
 %  35
Neden Dünyadayız? Kulun Misyonu
Suriyeli meşhur âlim Râtib en-Nâbulsî, davet ve irşad alanında kaleme aldığı onlarca eserin temeli sayılabilecek bu çalışmasında, bireyin iman ve ibadet konularına dair sorularını başlangıç noktasından ele alarak inceliyor. İbadetin ne işe yaradığı, varlığımızın niye anlamlı olduğu, evrenin, aklın, fıtratın, özgürlük kavramlarının sorular hâlinde zihne geliverdiklerinde nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde duran yazar, bilim adamı kimliğinin desteklediği bir okuma serüveni sunarken İslam kaynaklarından sık
32.5 TL. 50 TL.
Toplam 296 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1