İslam Bilim ve Düşünce Atlası Projesi kapsamında H. II./M. VII. asır ile H. XIV./M. XX. asır arasında yaşamış yaklaşık 350 filozof, kelamcı, dilbilimci ve sûfî etrafında, mekân-tarih-öğreti-ekol değişkenleri dikkate alınarak bir İslam bilim ve düşüncesi atlası oluşturulmuştur. Web tabanlı bir program dahilinde dijital ortamda sunulacak bu proje, aynı zamanda İslam Bilim ve Düşünce Atlası adıyla kitap olarak da bu şekilde yayımlanmıştır.

Bu bağlamda iki aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında, İslam düşünürlerinin hayatları, öğretileri ve eserleri, önemli İslam şehirleri, temel kurumsal yapılar ve karakteristik sanat eserleri zaman çizelgesi ve harita yardımıyla web tabanlı bir programda bütünleşik olarak sunulacaktır.

Bu projede ayrıca söz konusu asırlar arasında yaşamış bilginleri, doğrudan ve dolaylı ilişkileri ile ekol mensubiyetleri etrafında şematik olarak gösterecek bir “bilginler ağı” oluşturulacaktır. İslam düşünce geleneğinin, özellikle XII. asır sonrasında bir metinsel süreklilik etrafında şerh-haşiye-talik yollu bir telif tarzı içerisinde üretildiği dikkate alınarak, projede, her bilimsel disiplinle ilgili temel kitapları merkeze alan bir “kitaplar ağacı” şeklinde geliştirilmiştir

1. Cilt: Klasik Dönem
2. Cilt: Klasik Dönem
3. Cilt: Yenilenme Dönemi
4. Cilt: Yenilenme Dönemi
5. Cilt: Muhasebe Dönemi
6. Cilt: Arayışlar Dönemi

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786053893042
Yayın Tarihi :2017-11-01
Kapak :Ciltli
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :22 X 30
Emeği Geçenler :
Yazar   : İbrahim Halil Üçer
Bu üründen 4 adet satılmıştır.
İlgili Eserler